Wie zijn wij?

Wie zijn wij

De jongerenorganisatie van IGMG houdt zich bezig met diverse werkzaamheden zodat moslimjongeren met behoud van hun islamitische identiteit en bewust maatschappelijke verantwoordelijkheid in de samenleving kunnen functioneren. Doel van de jongerenorganisatie is het opleiden van “generaties die geliefd zijn bij Allah en nuttig zijn voor de mede mensen”. Daarnaast wil de jongerenorganisatie dat moslimjongeren zich bewust worden van de Islam en waarden en basiseigenschappen zoals goedheid, samenwerking en rechtvaardigheid verspreiden.

De afdelingen educatie en irsjad (religieuze begeleiding) zijn de belangrijkste afdelingen van de jongerenorganisatie. Doelgroep zijn studerende moslimjongeren tussen de leeftijd van ongeveer 15 t/m 25 jaar. Voor deze jongeren worden allerlei activiteiten georganiseerd zodat zij zich geestelijk, wetenschappelijk en beroepsgericht kunnen ontwikkelen en zelfverzekerd kunnen zijn. In 1985 is de jongerenafdeling opgericht. Vanaf dat moment zijn de activiteiten snel uitgebreid. Vandaag de dag zijn er 3625 actieve leden in 34 regio’s en 430 federaties. De jongerenorganisatie bereikt met haar 16.500 leden ongeveer 80.000 jongeren.

Missie en visie

Onze missie is het bevorderen van actieve participatie van onze achterban binnen de Nederlandse samenleving. Middels uiteenlopende activiteiten streeft de vereniging deze jongeren te motiveren en te begeleiden. Kennisoverdracht, sportieve activiteiten en loopbaanadvies zijn enkele voorbeelden van onze inspanningen om dit doel te bewerkstelligen.

Onze visie is een samenleving waarin iedereen op zijn eigen manier een steentje bijdraagt. Het is hierbij een vereiste dat mensen of groepen zich niet afzonderen maar een actieve deelname hebben aan de maatschappij. Enkel hierdoor kunnen wij harmonieus samenleven. Door al onze inspanningen als vereniging streven wij naar het bevorderen van deze participatie.

Vóór Jongeren
Dóór Jongeren

afdelingen

Als jongerenactiviteit hebben wij wekelijks uiteenlopende activiteiten. Zo organiseren we (huis)lezingen over belangrijke onderwerpen die aandacht vereisen binnen de multiculturele samenleving. Het ondersteunen van jongeren bij hun educatieve behoeften achten wij ook onze taak. Daarom kunnen jongeren in het voortgezet onderwijs bij ons terecht voor huiswerkbegeleiding.
 
Niet alleen bieden wij hulp bij huiswerk en lastige vakken, ook maken we de jongeren wegwijs in het onderwijssysteem en adviseren onze studenten uit het MBO, HBO of WO bij het kiezen van een vervolgopleiding. Naast al deze educatieve activiteiten organiseren wij ook sportieve activiteiten zoals zaalvoetbal en zwemmen en is er tijd voor ontspanning tijdens bijvoorbeeld een spelavond of een stedentrip.

Gemeenschapsontwikkeling

Deze afdeling is verantwoordelijk voor het opleiden en sturen van het bestuur van de Jongerenorganisatie. 

De afdeling is ook verantwoordelijk
voor de taakverdeling binnen het bestuur.

 Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor een goede samenwerking binnen
de organisatie in haar geheel.

Studenten

Het doel van deze afdeling is dat studenten naast hun studie ook bewust worden van hun religieuze en culturele identiteit, terwijl ze hun meningen zelfverzekerd kunnen verdedigen en verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Daarom worden er voor studenten educatieve bijeenkomsten, seminaries, panels en academische zittingen georganiseerd.

Voortgezet Onderwijs

Deze afdeling draagt zorg voor het lesprogramma van de lessen die aan jongeren tussen de 13 en 17 jaar worden gegeven en de controles hierop. 

Deze afdeling zorgt ook voor begeleiding van deze jongeren door hun grotere “broers” in het Hoger- en Wetenschappelijk Onderwijs. 

Nog een andere taak van deze afdeling is het organiseren van activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur, en educatieve kampen voor jongeren in het voortgezet onderwijs. 

Onderwijs

Deze afdeling bepaalt de lessen die de leidinggevenden, jongeren, bestuurders en leden krijgen, en de onderwerpen die tijdens de thuis- en locatiebijeenkomsten worden behandeld. 

Het organiseren van kampen waar activiteiten zoals seminaries en kenniswedstrijden plaatsvinden vormen een belangrijk onderdeel van haar takenpakket. 

Communicatie

Deze afdeling is verantwoordelijk voor het coördineren van de informatievoorziening en het doorgeven van de informatie over de werkzaamheden aan de federaties en de stichtingen. 

Ook zorgt de afdeling ervoor dat het nieuws over de werkzaamheden in sociale media verspreid wordt. 

Daarnaast is de Afdeling Communicatie verantwoordelijk voor het organiseren van open dagen in moskeeën.

Sportactiviteiten en Uitstapjes

Er worden sporttoernooien en uitstapjes georganiseerd opdat jongeren met elkaar kennis maken.

Jongeren & Organisatie

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten, en indien nodig, voor bepaalde ondersteuning tijdens onderwijswerkzaamheden.

Wat is IGMG

NIF Jongeren is onderdeel van de koepelorganisatie IGMG oftewel Islamitische Gemeenschap Millî Görüş. De IGMG is een grote wereldwijde organisatie met een honderdtal moskeeën en verenigingen in bijvoorbeeld Duitsland, Nederland en België.
 
De organisatie vertegenwoordigt haar leden op maatschappelijk, sociaal en politiek gebied en streeft ernaar hun grondrechten te waarborgen. Er is veelal een nauwe samenwerking met (lokale) overheden om bij te dragen aan de sociale harmonie en welzijn in de regio’s waarin de organisatie actief is.

Neem contact op!

Vul het formulier in en we houden contact.

Blijf op de hoogte:

Voor eventuele vragen: